קצת עלינו

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

קצת עלינו

לשכוח את המתים יהיה דומה להרוג אותם בפעם השנייה
"הלילה", אלי ויזל

מטרתנו היא לשמור את זיכרון השואה בחיים לדורות הבאים

באמצעות הדלקת נרות זיכרון אישיים אנו מבקשים:
• לעסוק בחיים של האנשים לפני שהפכו קורבנות. לזכור את שמותיהם, את פניהם ואת זהותם, שאותם ניסו למחוק.
• להדגיש את חשיבות זיכרון השואה לאורך הדורות למען בניית עתיד טוב יותר.
• להדגיש את האחריות האישית של כל אחד ואחת מאיתנו לזיכרון השואה באמצעות שותפות אקטיבית:
– באיסוף שמות
– לזכור את החיים שאבדו
– בבניית הזיכרון הקולקטיבי
– ביצירת נושאי לפיד לזיכרון עתידי

להציץ לחייו של אדם על ידי קריאת פרטיו שעל התווית הנרות שלך ועל ידי סריקת קוד ה- QR, לגשת למידע נוסף אודות סיפור חייהם.

איך ניתן להשיג זאת?

אנו מחוייבים
• להמשיך לקדם מסורת זו בקרב כל הקהילות היהודיות
• להרחיב את מאגר השמות עד שכל הנספים יזכו שיודלק נר לזכרם
• לפתח פעילויות לגילים שונים ולקהל מגוון.

השותפים שלנו

תודות

תודה לכל חברי העמותה, מתנדבים ובתי הספר עבור תמיכתכם ותרומתכם לביסוס המסורת במיוחד בשנים הראשונות.

תודה לצלמת מלינה ברומיגר עבור הצילומים.

תרומה