תלמידים גרמנים מדליקים את נרות "שם ונר"

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

אתר מעריב השבוע, פורסם בתאריך 23.4.17

תרומה