רוב רובו של הציבור הישראלי רואה חשיבות בהנצחת השואה אך יחד עם זאת הדור הצעיר מרגיש פחות ופחות זיקה לנושא

תוצאות סקר