רוב רובו של הציבור הישראלי רואה חשיבות בהנצחת השואה אך יחד עם זאת הדור הצעיר מרגיש פחות ופחות זיקה לנושא

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

סקר שערך מכון שריד עבור העמותה בנושא זיכרון השואה העלה ממצאים מעניינים אשר מצביעים על הצורך ביצירת מסגרות לשמירת הזיכרון.

בין ממצאי הסקר שיעור הולך וקטן באוכלוסיה רואה את עצמו כקרוב משפחה של קורבנות השואה והאחריות לשימור הזיכרון עובר מהמשפחה למגרש הציבורי.

לכתבה שהתפרסמה ב-8.4.2018 בחדרים1

 

תרומה