ראש ממשלת ישראל ורעייתו שותפים למסורת ומדליקים נרות שם ונר

bibi1