ראש ממשלת ישראל ורעייתו שותפים למסורת ומדליקים נרות שם ונר

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

תרומה