צייר לי שואה- השואה בעיני אנשים עם מוגבלות

פעילות אלאור