סיכום פעילות שם ונר – יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ז – 2017