סיכום פעילות שם ונר – יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט – 2019