סיכום פעילות שם ונר – יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ו – 2016