מדליקת המשואה הצעירה ביותר הדליקה נר זיכרון ביער הילדים בפולין

כתבה שהתפרסמה בעיתון ״מצב הרוח״, 25.3.2016

מדליקת המשואה הצעירה ביותר הדליקה נר זיכרון ביער הילדים בפולין

רשתות חברתיות
שפות