בערים תל אביב, ירושלים, חיפה, חולון וקרית מוצקין יחלקו אלפי נרות נשמה עם שמות נספים לעוברים ושבים ברחובות ובאתרים בעלי זיקה לשואה