בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה מדליקים כולנו נר בחלון

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד
תרומה