סיפורו של צבי שֶׁפֶּטִינְסְקִי (שֶׁפֶט) לכיתות ז-י"ב