סיפורו של צבי שֶׁפֶּטִינְסְקִי (שֶׁפֶט) לכיתות ז-י"ב

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

הפעילות עוסקת בנושא הפרטיזנים היהודים בתקופת השואה בהשראת סיפורו של צבי ושל משפחתו מהעיר סלונים. היחידה העוסקת בחייו של צבי כפרטיזן נוגעת גם בחיים שקדמו למלחמה, ומסתיימת בסיפור עלייתו של צבי למדינת ישראל ביום הכרזתה ובהקמת משפחה בארץ. כמו כן, באחרית דבר מובאים דברים מפיו של צבי כשהיה בן 95.

מדריך למורה

תרומה