סיפורה של שרה גולדמן לכיתות ג-ד

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

בלומדה זו יכירו התלמידות והתלמידים את חייה של שרה גולדמן בת השמונה, בעיר מזריץ' שבפולין. הם יכירו את הוריה, את אחיה ואת אחיותיה, את בית הספר שבו היא לומדת, את שגרת החיים של ילדים בני גילם כפי שהייתה בתקופה שלפני המלחמה, ואת חיי הקהילה היהודית בעיר. בהמשך הם ישמעו על קורותיה של שרה בזמן המלחמה ולאחריה.

למדריך למורה

תרומה