סיפורה של קהילת יהודי סלוניקי – הסרט

לאתר שם ונר עם כותרת – הסרט