פעילויות מקוונות

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד
בחרו את הפעילות המקוונת הרצויה
סיפורה של רבקה ציק לכיתות ג-ד

במסגרת הפעילות הילדים יעברו "מסע בזמן", יחד עם רבקה. המסע מתחיל בילדותה בעיירה לפני המלחמה ועד עלייתה לארץ ישראל. באמצעות הפעילות הילדים ירגישו קירבה לנושא השואה,יכירו את חיי הילדים בתקופה ואת היום-יום בצבעים המוכרים לילדים היום.

סיפורה של רבקה ציק לכיתות ה-ו

התלמידים ילוו את רבקה מילדותה בעיירה, לפני מלחמת העולם השניה, דרך תקופת המלחמה ועד לעלייתה לארץ ישראל. הפעילות מזמנת חוויה והיכרות עם התחושות, עם המחשבות, עם התחביבים, עם הפחדים ועם דרך ההתמודדות של ילדה בתקופה זו .

סיפורו של צבי שֶׁפֶּטִינְסְקִי (שֶׁפֶט) לכיתות ז-י"ב

הפעילות עוסקת בנושא הפרטיזנים היהודים בתקופת השואה בהשראת סיפורו של צבי וסיפור משפחתו. היחידה עוסקת בחייו של צבי כפרטיזן, נוגעת בחיים שקדמו למלחמה, מסתיימת בסיפור עלייתו של צבי למדינת ישראל ביום הכרזתה, בהקמת משפחה בארץ ובאחרית דבר מובאים דברים מפיו כיום, בגיל 95.

תרומה