"רציתי לעוף כמו פרפר"–סיפורה של חנה גופרית. מערך שהוכן ע"י יד ושם.

פרפר