Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

"רציתי לעוף כמו פרפר"–סיפורה של חנה גופרית. מערך שהוכן ע"י יד ושם.

הספר המביא את סיפורה של חנה גופרית מאפשר לתלמידים הצעירים לפגוש סיפור של ילדה שניצלה מהשואה

למערך השיעור באתר יד ושם 

 

רשתות חברתיות
שפות