פעילות משפחתית – מיומנו של יצחק רודשבסקי

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

לפנינו קטע שכתב יצחק רודשבסקי, נער בן 14 מגטו וילנה. יצחק ומשפחתו נרצחו, אך יומנו שרד
בעליית הגג של ביתו, ושם נמצא לאחר השואה.

למערך הפעילות

תרומה