פעילות משפחתית – טקס קצר

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

כדי שהדלקת הנר בבתים תהפוך למשמעותית יותר, מומלץ לקיים טקס קצר בבית סביב ההדלקה.
הטקס יהווה נדבך נוסף לזיכרון. הוכן ע"י מכללה ירושלים.

למערך הפעילות

תרומה