מה מסתתר מאחורי שם?

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

משחק אחריות קבוצתית.
דיון: השואה וכרון השואה.
משמעות הדלקת נר עבור כל שם. תרגיל הכרות. לימוד: שם וזיכרון. השוואה בין שיר למדרש. הכרות עם אדם שנספה בשואה.

תרומה