מה מסתתר מאחורי שם?

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

משחק אחריות קבוצתית. לימוד מדרש.
דיון: השואה וכרון השואה. משמעות הדלקת נר עבור כל שם. משחק: מי אני? הכרות עם אדם שנספה בשואה.

תרומה