Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

מה מסתתר מאחורי שם?

משחק אחריות קבוצתית.
דיון: השואה וכרון השואה. משמעות הדלקת נר עבור כל שם. תרגיל הכרות. לימוד: שם וזיכרון. הכרות עם אדם שנספה בשואה.

רשתות חברתיות
שפות