מה זה זיכרון?

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

הכרת מושג זיכרון אישי. הדומה והשונה בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי, לאומי.

איך מביעים, מנחילים זיכרון קולקטיבי? משמעות הנר

תרומה