חשיבות שמירת זיכרון השואה

מערך שיעור – שם ונר

מערך שיעור - שם ונר