חשיבות שמירת זיכרון השואה

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

שמש אסוציאציות.
מה עושים כדי לשמור על הזיכרון? קבוצות לימוד. איסוף ודיון במליאה.

תרומה