חנוכה בתקופת השואה – קשרים מערך שהוכן ע"י יד ושם

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

המערך מאפשר דיון במשמעותו של חג החנוכה כסמל מרכזי והתכנים והמשמעויות שקיבל בעולם התוהו של השואה. המערך מעלה שאלות ומאפשר שיח במגוון דעות ותפיסות והוא יכול להוות נדבך מרכזי בדיון אודות התמודדות רוחנית, רוח האדם וזהות יהודית בתקופת השואה.

למערך השיעור באתר יד ושם >>>

תרומה