"האם גם עבורנו יגיע האביב?"

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

הכרת דמותם וקורותיהם של ארבעה בני נוער באמצעות יומנים שכתבו בתקופת השואה.
מצגת, עבודה בקבוצות, הכנת תעודת הנצחה וקיר הנצחה.

תרומה