"האוצר" – סיפורו של דוד

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

פמוט ושעון שהוצפנו בעת השואה נמצאים ועוברים מסבא לנכדו.
שיחה, סיפור והפעלה דרך איורים.

תרומה