"אור הנר"

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

סאלה, הילדה מגטו לודז', משיגה תרופה לאביה החולה.
דיון, הכרת דפי עד, דף משימות ומילוי טקסט באיורים.

תרומה