גלריה

שגריר אוסטרליה בישראל מדליק נר זיכרון ביום השואה הבינלאומי 2020

שגריר אוסטרליה בישראל מדליק נר זיכרון ביום השואה הבינלאומי 2020

-אוסטרליה-בישראל-מדליק-נר-זיכרון-ביום-השואה-הבינלאומי.jpg