Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

פעילויות מקוונות

חזרה חזרה
סיפורה של שרה גולדמן נגן
סיפורה של שרה גולדמן
לומדה מקוונת | עזרים: מחשב | יסודי ג' - ו'
בפעילות זו נכיר את חייה של שרה גולדמן בעיר מזריץ' שבפולין. נכיר את הוריה, את אחיה ואחיותיה, את בית הספר שבו היא למדה, את שגרת החיים של ילדים בני גילה כפי שהייתה בתקופה שלפני המלחמה, ואת חיי הקהילה היהודית בעיר. בהמשך נשמע על קורותיה של שרה בזמן המלחמה ולאחריה.
תרומה