Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

פעילויות מקוונות

חזרה חזרה
סיפורה של רבקה ציק נגן
סיפורה של רבקה ציק
לומדה מקוונת | עזרים: מחשב | יסודי ג' - ו'
בפעילות זו נעבור עם רבקה מסע בזמן. המסע מתחיל בילדותה בעיירה בצכ'וסלובקיה לפני המלחמה ומסתיים בעלייתה לארץ ישראל. דרך הפעילות ירגישו הילדים קרבה לנושא השואה ויכירו יותר לעומק את חיי הילדים בתקופה זאת ואת חיי היום-יום שלהם.
תרומה