Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

מערכי פעילות

חזרה
מה מסתתר מאחורי השם נגן
מה מסתתר מאחורי השם
מי אנחנו | אומץ לב | יסודי | על יסודי
האם מספיק שמו של אדם כדי להכירו? מה השם שלי אומר עלי? למה הוסיפו לתמר את השם רוזה? למה אימם של מעין ויובל החליפה את שם משפחתם לפולק? כיצד נגזלה ילדותם של משה גולדשטיין, יהודית הררי, חווה בלאו ואברהם-אלברטו לזר? ומה הזיכרון שחי עמם גם כאשר עלו לישראל והקימו משפחות דרך הטיול בעולם הזיכרונות, נבין מה מסתתר מאחורי השם ונכיר בחשיבות והאחריות המוטלת בידינו לזכור ולהנציח את הנספים.
תרומה