Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

מערכי פעילות

חזרה
מה זה זיכרון נגן
מה זה זיכרון
חשיבות הזיכרון | חינוך מיוחד
האם זיכרון הוא משהו אישי? האם לזיכרון יש משמעות רגשית עבור הזוכר? ריח, צליל, תמונה, טעם- האם כל אלה מעוררים בנו זיכרונות? מהו החיבור בין נר זיכרון לזיכרון השואה דרך הכרת נרות הזיכרון והשימושים השונים בנרות במרחב הציבורי נבין את האופן שבו נר זיכרון מאפשר לזכור אדם שנספה בשואה במרחב הפרטי והציבורי, ובזיכרון החברתי והלאומי.
תרומה