Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

מערכי פעילות

חזרה חזרה
חשיבות שמירת הזיכרון נגן
חשיבות שמירת הזיכרון
זהות אישית | אחריות לזכור | על יסודי ז' - יב'
התיעוד העיקרי שנותר לנו מתקופת השואה הוא תמונות. אילו רק התמונות יכלו לדבר, מה הן היו מספרות לנו? על מה נערים והנערות חלמו? האם התאהבו? האם פחדו? האם היו להם רגעים מאושרים?

מערך זה מזמן פעילות חווייתית, לצלול לתוך עולמם העשיר של בני הנוער בתקופת השואה. נוסיף מילים לתמונות, נקרא דרך שפת הגוף והבעות פנים רגשות ומחשבות, ניצור תמונה שמעבירה מסר, ונכתוב שיר שמשקף מציאות. נראה שעל אף הקושי והמציאות הקשה שאיתה נאלצו הנערים להתמודד, הם עדין נשארו נערים ונערות. עדין חולמים, מתאהבים, סקרנים עם רצונות ושאיפות.

כנסו והורידו את מערך השיעור החוויתי.
תרומה