Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

מערכי פעילות

חזרה חזרה
האם גם עבורנו יגיע האביב נגן
האם גם עבורנו יגיע האביב
הרצון לחיים | מעורר תקווה | על יסודי ז' - יב'
האם גם עבורנו יגיע האביב? עולמם של הילדים ובני הנוער בתקופת השואה היה רווי כאב וסבל. המציאות שנכפתה עליהם דרשה מהם להתמודד עם אתגרים רבים. ועם זאת, חשוב לזכור שהם היו רק ילדים ונערים כמוכם- עם חלומות, תחביבים, אהבות... יום בהיר אחד עולמם נהפך עליהם, והם נאלצו להתמודד עם מציאות קשה. איך הם הרגישו? איפה הם גרו? האם היו להם חברים? האם היו בתנועות נוער? דרך יומנים שכתבו 4 נערים ונערות בתקופת השואה נחשף לעולמם העשיר הרווי ברגשות, פחדים וחלומות.

כנסו והורידו את מערך השיעור החוויתי.
תרומה