"האם גם עבורנו יגיע האביב?"

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

הכרת דמותם וקורותיהם של ארבעה בני נוער באמצעות יומנים שכתבו
בתקופת השואה. מצגת, עבודה בקבוצות, הכנת תעודת הנצחה וקיר הנצחה.

תרומה