גלריה

תלמידי בתי ספר יסודיים במחוז צפון מאלתרים נרות זיכרון אישיים, 2020

תלמידי בתי ספר יסודיים במחוז צפון מאלתרים נרות זיכרון אישיים, 2020

-יסודי-מחוז-צפון-מאיריס-אלפסי4.jpeg